"Długa 7 w Powstaniu Warszawskim"
Druk książki został zakończony 24 lutego 2010 r.

Osobiście dokonałem wyboru organizacji i osób, którym książka została podarowana oraz ustaliłem liczbę darowanych egzemplarzy II wydania. Przekazanie książki do każdej z organizacji było poprzedzone korespondencją e-mailową lub rozmową telefoniczną. Ich przebieg utwierdził mnie w słuszności podjętych działań.

Wszystkie podarowane egzemplarze książek przekazywałem osobiście lub przesyłałem pocztą.

Zdecydowana większość nakładu II wydania została podarowana poniżej wymienionym stowarzyszeniom i instytucjom przede wszystkim w celu rozprowadzenia do bibliotek i czytelni, współpracujących szkół i instytucji oświatowych. Tak więc głównym adresatem II nakładu nie jest czytelnik indywidualny, ani przypadkowy.

Aby przejść na stronę internetową wybranej organizacji należy kliknąć na jej logo.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Związek Powstańców Warszawskich Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 Stowarzyszenie Przyjaciół Armii Krajowej Koło Przyjaciół Armii Krajowej w Kraśniku
niesmiertelnik.cba.pl

Muzeum Powstania Warszawskiego Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa "Nila" Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku – Kamiennej Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek

Muzeum Harcerstwa Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie Chemiczna Spółdzielnia Pracy Technochemia

Kolejne egzemplarze były podarowane wybranym osobiście bibliotekom:

Centralna Biblioteka Wojskowa imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy Biblioteka Główna Wojskowa Akademia Techniczna Biblioteka Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Biblioteka Główna Akademia Humanistyczna w Pułtusku Biblioteka Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku

II Liceum im. Narutowicza w Łodzi

XXXIII Liceum im. Kopernika w Warszawie
lo2.szkoly.lodz.pl www.kopernik.edu.pl

Kolejna partia książek została przekazana zgodnie z udzieloną licencją wydawniczą właścicielom praw autorskich do I wydania, w tym otrzymała je:


Następna grupa obdarowanych to osoby wspierające mnie w różnorodny sposób w wydaniu książki oraz moja rodzina i znajomi. Dziękuję im za różnorodne uwagi oraz za mobilizację w doprowadzeniu do końca pomysłu wydania książki.

Ufundowana przeze mnie książka została przekazana także przez wydawnictwo Vizja Press&IT, zgodnie z obowiązującymi przepisami, poniżej wymienionym bibliotekom: W sumie podarowałem książkę 36 wyżej wymienionym organizacjom oraz 37 osobom. Ostatnie egzemplarze książki przesłałem pocztą 31 marca 2010 r.

Zgodnie z moim zamiarem, usankcjonowanym w udzielonej licencji przez posiadaczy praw autorskich do I wydania, II wydanie książki nie jest przeznaczone do obrotu komercyjnego, wyłącznym jego przeznaczeniem są darowizny. Stąd ostrzega się zainteresowanych, że oferowanie sprzedaży książki z II wydania jest nielegalne, przykładem jest nielegalna transakcja w drugim obiegu- cena nowej i rozszerzonej książki "tylko" 14,99 zł. Z drugiej strony cały czas możliwe jest kupno egzemplarzy I wydania książki, przykładem jest legalna transakcja - cena kilkunastoletniej książki "aż" 39,99 zł.

Dysponowanie w pełni edytowalną wersją elektroniczną oraz ograniczony nakład II wydania, wynikający z przyjętego sposobu dystrybucji spowodował zaplanowanie kolejnego wydania, które będzie realizowane po uzyskaniu stosownej zgody posiadaczy praw autorskich I i II wydania, przeznaczonego tym razem na rynek otwarty. Na bieżąco będą publikowane informacje dotyczące stanu tego zamierzenia.

Marek Cieciura