ERRATA

Umiejscowienie poprawki Jest Winno być Uwagi
9 strona, 1 wiersz od góry indeksów indeksy
12 strona, 8 wiersz od dołu 1994 1944
22 strona, 9 wiersz od dołu wyraźni wyraźną
22 strona, 10 wiersz od dołu mając mający
22 strona, 13 wiersz od dołu prze przez
27 strona, 9 wiersz od dołu dni, dni.
31 strona, 6 wiersz od góry ojej o jej
32 strona, 14 wiersz od góry panterą" "panterą"
44 strona, 7 wiersz od góry że - owym że w owym
45 strona, 7 wiersz od dołu Starówka Starówką
55 strona, 15 wiersz od dołu pozwalała pozwalało
55 strona, 16 wiersz od dołu Bulian Bulion Zgłoszone przez p. Przemysława Ptasznika
56 strona, 6 wiersz od góry ta to
56 strona, 8 wiersz od góry była było
56 strona, 11 wiersz od góry ciężka ciężko
73 strona, 16 wiersz od dołu Makler Kamler Zgłoszone przez p. Przemysława Ptasznika wraz z uzupełnieniem "Prawdopodobnie jest to por.Stanisław Ruciński zastępca dowódcy służby łączności III Obwodu AK Wola.W/g J.Kuleszy "W murach Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych" został ciężko ranny 29.VIII.44 na ul. Przyrynek, miał zginąć po 16.00 w zbombardowanym punkcie sanitarnym plut.300."
83 strona, 3 wiersz od dołu niektórych w niektórych
87 strona, 11 wiersz od dołu Moszyńska Muszyńska Zgłoszone przez p. Marię Klekowicką
87 strona, 10 wiersz od dołu Moszyńska Muszyńska Zgłoszone przez p. Marię Klekowicką
183 strona, prawa kolumna, 7 wiersz od dołu 17/5 17/S