"Długa 7 w Powstaniu Warszawskim"
W niniejszej części portalu możliwe jest sprawdzenie opanowania treści książki oraz zamieszczonych w portalu uzupełnień za pomocą udostępnianych krzyżówek oraz testów.

KRZYŻÓWKI


Terminologia została przedstawiona za pomocą 2 krzyżówek w których występuje łącznie 100 haseł.

Pierwsza krzyżówka składa się z 37 haseł i obejmuje treść I wydania. Druga krzyżówka zawiera 63 hasła z udostępnianych uzupełnień do I wydania, zamieszczonych na zakończenie książki, a także z informacji podanych w zakładce Uzupełnienia niniejszego portalu.

Krzyżówki przedstawione są w 2 wersjach: elektronicznej i papierowej. Wersja elektroniczna może być rozwiązywana bezpośrednio podczas wyświetlania na ekranie momitora. Wersja papierowa składa jest z 2 plików zawierających szablon i objaśnienia haseł, które należy wcześniej wydrukować.

Czego dotyczy
 • I wydanie
 • II wydanie
 • Okladka
  Wersja elektroniczna Krzyżówka_1 Krzyżówka_2
  Wersja papierowa Szablon_1 Szablon_2
  Wersja papierowa Objaśnienia_1 Objaśnienia_2

  Uwaga: Przy rozwiązywaniu krzyżówki dot. II wydania, zawierającej także hasła zamieszczone w niniejszym portalu, można wcześniej wydrukować zawartość zakładki Uzupełnienia

  TESTY


  Sprawdzanie znajomości treści książki oraz uzupełnień publikowanych w niniejszym portalu umożliwiają 2 testy w których występuje łącznie 26 pytań.

  Pierwszy test składa się z 16 pytań jednokrotnego wyboru i obejmuje treść I wydania - dla każdego pytania podano 4 odpowiedzi, tylko jedna z nich jest prawdziwa. Drugi test składa się z 10 pytań przyporządkowania odnoszących się dp uzupełnień do I wydania, zamieszczonych na zakończenie książki, a także z informacji podanych w zakładce Uzupełnienia niniejszego portalu.

  Testy przedstawione są w wersji elektronicznej, odpowiedzi są udzielane podczas wyświetlania na ekranie monitora.

  Nie ma żadnych ograniczeń na czas udzielania odpowiedzi, na każde pytanie można udzielać odpowiedzi wielokrotnie - aż do wskazania prawidłowej. Testy mają charakter edukacyjny, więc nie są wystawiane jakiekolwiek oceny.

  Czego dotyczy
 • I wydanie
 • II wydanie
 • Okladka
  Wersja elektroniczna Test 1 Test 2
  Instrukcje Instrukcja 1 Instrukcja 2

  Pierwsza wersja Test 1 składająca sie z 12 pytań (w wersji zamieszczonej w portalu książki dodano 4 pytania) od 6 lutego 2010 r. znajduje się w zasobach portalu Test Wiedzy. W teście tym na każde pytanie można udzielić tylko jednej odpowiedzi w czasie nie przekraczającym 30 sekund. Próg zaliczenia wynosi 75%, tzn. aby test zaliczyć trzeba udzielić prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 8 pytań. Tę wersję testu można wykorzystać do porównania swojego poziomu znajomości książki "Długa 7 w Powstaniu Warszawskim"z wcześniejszymi odpowiedziami innych osób. Wywołanie testu.

  Czytelnicy książki proszeni są o nadsyłanie propozycji kolejnych pytań testowych, dotyczących także treści zamieszczonych uzupełnień za pomocą formularza.