Pytania przygotowano w wersji "Przeciągnij i upuść" (ang. drag and drop). Aby udzielić odpowiedzi dla pozycji wyświetlanej w I rzędzie należy:
1) ustawić kursor myszy na odpowiedniej pozycji w II rzędzie oraz wcisnąć lewy klawisz myszy;
2) trzymając wciśnięty klawisz, przesunąć myszą kursor do odpowiedniej pozycji w I rzędzie;
3) puścić przycisk myszy.