"Długa 7 w Powstaniu Warszawskim"
Całkowicie wyczerpany nakład II wydania oraz liczne prośby o udostępnienie kolejnych egzemplarzy spowodowały, że wróciłem do planowanego wcześniej kolejnego wydania książki, przeznaczonego tym razem na rynek otwarty.

Z uwagi na trudności formalne i organizacyjne zrezygnowałem jednak z takiego rozwiązania i wystąpiłem do właścicieli praw autorskich do I wydania o wyrażenie zgody na nieodpłatne udostępnienie wersji elektronicznej II wydania poprzez zamieszczenie jej w niniejszym portalu internetowym.

Po udzieleniu bezinteresownie takiej zgody, w 66 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, udostępniam II wydanie książki w postaci trzech plików:
Wersje dźwiękowe fragmentów książki, uzyskane za pomocą programu IVONA Reader

Słowo wstępne i przedmowy    Do pobrania

   Rozdział "Czołg - pułapka"    Do pobrania

         Rozdział "2 września"    Do pobrania


Z zamieszczonej postaci elektronicznej książki można korzystać na następujących zasadach:
  • wszystkie materiały są bezpłatne;
  • nie wolno przywłaszczać sobie praw autorskich;
  • materiały można dowolnie prezentować, kopiować lub rozpowszechniać;
  • materiały można wykorzystywać w celach szkoleniowych i edukacyjnych;
  • materiałów nie można wykorzystywać w celach komercyjnych;
  • nie wolno pobierać żadnych opłat za prezentowanie, udostępnianie i wykorzystywanie materiałów.

    Marek Cieciura